В нашій фотостудії ОДИН ЗАЛ
ВСІ ЛОКАЦІЇ знаходяться в 1 залі (фото в розділі "Локації)

ОРЕНДА від 500 грн/год
АКЦІЯ: Сімейна фотосесія - 1500 грн

099 511 36 06    073 511 36 06   073 511 36 06 (viber) 

 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

Фізична особа-підприємець Санковська Євгенія Станіславівна (далі - "Виконавець"), зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України).

1.2. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти є факт бронювання фотостудії за допомогою телефонного зв'язку, вайбер, Інстаграм, електронної пошти чи усної домовленності та оплати замовлення в розмірі 100% на умовах цієї угоди.

1.3. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Замовник замовляє, а Виконавець зобов’язується надати Замовнику комплекс послуг по організації проведення фотозйомки / відеозйомки / заходу у залі фотостудії (надалі «Зал») (далі – Територія), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Райдужна 25-А, 1 поверх, що включає в себе надання у тимчасове використання фотостудії для проведення фото або відеозйомки із визначеними Замовником реквізитом та оформленням фотостудії, а саме стандартний набір студійного обладнання, декорації та реквізит, що знаходяться у фотостудії на період проведення фото чи відеозйомки із забезпеченням доступу Замовника на територію студіх протягом узгодженого Сторонами часу.

1.2. У ході надання послуг Виконавець підтверджує Замовнику можливість безперешкодного доступу на територію співробітників, творчого, адміністративного та технічного персоналу, задіяного у процесі зйомок; безперешкодного доступу на територію технічних засобів та обладнання Замовника, необхідних для проведення зйомок, їх розгортання й установлення на території.

 

ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику послуги, що є предметом цього Договору, належним чином, своєчасно, у повному обсязі.

3.2. Виконавець у разі необхідності самостійно вирішує всі питання з відповідними управлінськими структурами та будь-якими третіми особами, які тільки можуть виникнути у зв’язку з правомірним перебуванням та використанням Замовником території для проведення зйомок / заходу.

3.3. Зважаючи на складність та специфіку знімального процесу, Виконавець зобов’язується негайно, на першу вимогу (у тому числі усну) Замовника, його представника, докладати зусиль до усунення будь-яких завад, що уповільнюватимуть чи унеможливлюватимуть використання Замовником території для зйомок / заходу.

3.4. Замовник зобов’язується добросовісно використовувати територію та допоміжні приміщення Виконавця, дотримуватися дисципліни, правил техніки безпеки з урахуванням погоджених із Виконавцем умов проведення зйомок / заходу на території.

3.5. Замовник зобов’язується прийняти та своєчасно оплатити послуги Виконавця.

3.6. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційність інформації, отриманої в процесі виконання умов цього Договору.

 

ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг, надана Замовнику за цим Договором, становить загальну суму коштів, сплачених Замовником за послуги Виконавця.

4.2. Оплата послуг здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті України (гривнях) у розмірі 100% передоплати обумовленої ціни Договору, відповідно до виставленого рахунку, на поточний розрахунковий рахунок Виконавця, протягом однієї доби з моменту оформлення бронювання. Реквізити для оплати надсилаються на електронну пошту, у вайбер чи в особисті повідомлення Інстаграм (до початку надання послуг).

4.3. Вартість фотопослуг визначається Виконавцем, після уточнення всіх нюансів зйомки / заходу з Замовником в телефонному режимі.

 

СТРОК ДОГОВОРУ

5.1. Прийняттям даного Договору визнається попередня 100 % оплата Замовником і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Замовника під Договором.

5.2. Договір може бути припинений за взаємною згодою Сторін, про що Сторона-ініціатор зобов’язана повідомити іншу Сторону з викладенням мотивів такого припинення. Безпідставна відмова від Договору не допускається.

5.3. Припинення Договору в односторонньому порядку можливе з підстав та у випадках, прямо передбачених цим Договором або чинним в Україні законодавством.

5.4. Договір діє до повного виконання умов Договору.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

6.2. Сторона, що не виконала чи неналежним чином виконала свої зобов’язання за Договором, зобов’язується відшкодувати спричинені іншій Стороні збитки.

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором у разі настання обставин непереборної сили, а саме: пожеж, інших стихійних лих, страйків, рішень органів влади та управління, які можуть настати після укладення цього Договору та унеможливити виконання будь-якою із Сторін Договору своїх обов’язків (форс-мажор). Про дію обставин форс-мажору Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону у найкоротший строк.

6.4. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника не пізніше, ніж за три доби до дати надання послуг, кошти за попередньо сплачені послуги повертаються у розмірі 80% (20% за адміністративні послуги не повертаються) або Замовник має можливість перенести дату зйомки одноразово протягом 3 місяців (кошти повертаються на рахунок Замовника у робочий час без попереднього письмового листа-запита на повернення коштів).

6.5. У разі розірвання Договору за ініціативою Замовника менш, ніж за три доби до дати надання послуг кошти за попередньо сплачені послуги не повертаються .

6.6. Усі можливі розбіжності та спори за цим Договором Сторони намагатимуться вирішувати шляхом переговорів.

6.7. У випадку недосягнення взаємної згоди спір передається на вирішення до господарського суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

ІНШІ УМОВИ

7.1. Замовник та інші учасники зйомки допускаються на територію фотостудії не раніше, ніж за 10 хвилин до початку орендованого часу. У разі раннього прибуття необхідне попереднє узгодження з адміністратором.

7.2. Термін оренди відраховується від початку часу, який був забронюваний Замовником.

7.3. Кількість присутніх на зйомці узгоджується заздалегідь і оплачується згідно прайсу фотостудії. 

7.4. Початком оренди фотостудії вважається заброньований час. Фактичний час зйомки за умови бронювання мінімального час (2 години) ~1 год 55 хвилин. За 5 хвилин до закінчення оренди адміністратор повинен безперешкодно потрапити в зал для перевірки і приведення його в порядок для наступних клієнтів. Замовник зобов'язується залишити зал фотостудії за 5 хвилин до кінця оренди, повернути декорації і реквізит Залу на те місце, де вони були до початку надання послуг у справному стані.

7.5. У разі псування або поломки студійного обладнання, декорацій і аксесуарів Замовник зобов'язаний відшкодувати збитки в розмірі і обсязі, встановленому Виконавцем. Після закінчення надання послуг обладнання в обов'язковому порядку перевіряється Виконавцем.

7.6. На території ведеться цілодобова відеозйомка камерою спостереження з метою безпеки.

7.7. Виконавець залишає за собою право не допускати на територію осіб в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

7.8. У фотостудії категорично забороняється участь неповнолітніх моделей, незалежно від статевої приналежності, в зйомках сексуального чи еротичного характеру. (Ст.6 ЗУ «Про захист суспільної моралі»).

7.9. У фотостудії категорично заборонені зйомки порнографічного характеру. (Ст.301 ККУ, ст.7 ЗУ «Про захист суспільної моралі»)

7.10. Робота в залах фотостудії можлива тільки в чистому змінному взутті. Замовник повинен попередити моделей про необхідність мати чисте взуття

7.11. Використання будь-яких спецефектів (дим, рідина, мильні бульбашки, фарба, свічки, конфетті і т.д.) на знімальному майданчику вимагає узгодження з керівництвом фотостудії.

7.12. У фотостудії категорично заборонено паління, користування відкритим вогнем, запалення свічок.

7.13. У фотостудії заборонено вживати їжу. Вживання дозволяється у випадку, коли їжа є частиною та реквізитом зйомки, про це необхідно попередити адміністрацію заздалегідь.

7.14. Під час зйомки в залі допускається не більше 5 осіб, за кожну додаткову особу необхідне попереднє (!) узгодження та доплата, згідно прайсу фотостудії. Загально у фотостудії має право перебувати не більше 7 осіб.

7.15. У разі значного забруднення та/чи пошкодження паперового фону (на розсуд адміністрації) Орендар сплачує штраф у розмірі 200 грн/пог.м.

7.16. Якщо по завершенню зйомки зал потребує прибирання, зал потрібно залишити (всім учасникам зйомки) для прибирання і сплатити тариф за прибирання студії від 200 грн в залежності від стану залу.

7.17. Виконавець не несе відповідальності за особисті речі, що знаходяться або забуті Замовником на Території.

7.18. Усі зміни та доповнення до цього Договору є чинними після укладення їх у письмовій формі та підписання повноважними представниками Сторін і скріплення підписів печатками.

7.19. З питань, не урегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.20. Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною за умови їх підписання і скріплення печатками.

7.21. Цей Договір складено в двох оригінальних примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

 

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець: Фізична особа-підприємець Санковська Євгенія Станіславівна

ІПН: 3041710341

Контактний телефон:

+38  099 511 36 06 (Vodafone)

+38  073 511 36 06 (Lifecell) VIBER

+38  097 611 36 06 (Kyivstar)

 

 

 

аренда фотостудии, фотостудия левый берег, фотосессия троещина, семейная фотосессия левый берег, предметная съемка киев, фотосессия беременных, новогодние локации, новогодние интерьеры